IMG_3834
DSC_0653
mikołaj
47
1
DSC_3
Shadow

Urodziny księdza proboszcza

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej polecaliśmy w naszej modlitwie naszego księdza proboszcza Wiesława Nowaka, który obchodzi dziś swoje urodziny. Delegacja grup parafialnych złożyła na ręce księdza proboszcza życzenia wraz z małymi upominkami.

Przyjmij, Czcigodny Księże Proboszczu Wiesławie , te słowa ciepłe i szczere, w dniu Twoich urodzin niech Bóg da Ci łask wiele.

Niech wzmacnia powołanie, osłania, kiedy trzeba i prostą, pewną drogą prowadzi Cię do nieba.

Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie: Za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie.

A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy.

Z darem modlitwy Liturgiczna Służba Oltarza oraz Młodzieżowa Grupa Apostolska wraz z ks Opiekunem