Shadow
Slider

Życzenia Bożonarodzeniowe

„Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium: gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis” /Łk 2, 10 – 14/ 

„Stał się cud wielki – na ziemię zstąpił Pan Wszechrzeczy. Bóg stał się człowiekiem – Odwieczny stał się dzieckiem. Pan zrównał się ze sługami – ukorzył się Syn królewski. Najwyższy się uniżył – narodził się w naszej naturze. To, co było jej obce, wziął dla nas na siebie. Któż nie zauważy cudu w tym, że Bóg zstąpił na ziemię? Kogóż nie ogarnie podziw na widok, że Pan aniołów się naro­dził? Nie dociekaj, lecz wierz, iż tak jest prawdziwie!” (Efrem Syryjczyk) „Pan jest blisko…”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby nowonarodzony Jezus stał się stałym mieszkańcem Waszych serc i domów. Niech przyniesie wrażliwość, czułość i wzruszenie do Waszego serca. Odkrywajcie jacy jesteście piękni w Jego oczach. Niech Nowy Rok będzie dla Was pełen NADZIEI i MIŁOŚCI 🌠 pamiętający o was w modlitwie wasi księża 😇🙏🤗