Shadow
Slider

Nowe zasady funkcjonowania parafii

1. Zgodnie z nowymi przepisami epidemicznymi na liturgii może być maksymalnie 1 osoba na 7 m kwadratowych.
2.W związku z tym, kierując się także wzajemną troską o nas wszystkich bardzo prosimy, by na Msze Święte przychodziły głównie osoby z rodzin, związanych z intencją mszalną. Pozostałych parafian prosimy, by skorzystali, szczególnie w niedzielę, z ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane udzielonej przez ks. biskupa. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu.
3. Dalej zawieszamy wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz dyżury Liturgicznej Służby Oltarza.
4. Wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos (maseczki/przyłbice). Wchodząc do kościoła prosimy zdezynfekować ręce.
5. Komunii św. na rękę udziela celebrans komunikujący od lewej strony (od ołtarza MB).
Komunii do ust udzielają pozostali szafarze (Jeśli są. W przypadku, gdy jest tylko celebrans główny, wówczas najpierw podchodzą osoby przyjmujące NS na rękę, a następnie do ust).

 

Zapewniamy o modlitwie,
duszpasterze parafii Zgórsko